Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Boligadministration

Dybenskærhave plejecenter

 Boligadministration

 

Ejer boligerne og fællesarealerne på Dybenskærhave
og står for udlejningen af disse.

Det er AAB der tager sig af:

Husleje:

Pt. ligger huslejen på 8.151 kr. pr. måned plus vand og varme. Derudover skal betales et indskud på pt. 29.820 kr. Inkluderet i huslejen er vinduespolering og antennebidrag. Vi anbefaler, at der betales via betalingsservice (PBS).

Energi forbrug:

Måling af varme:
Der er ikke etableret individuelle varmemålere i boligerne, da udgifterne til aflæsning af målere og udsendelse af regninger forventes at overstige selve forbruget. Udgifterne til varme fordeles ligeligt på alle beboere.

Måling af el: 
Der er ikke etableret individuelle elmålere i boligerne. Langt den største del af elforbruget vil være i fællesområderne, hvor udgifterne alligevel vil skulle fordeles ligeligt mellem beboerne. Derfor er det besluttet at beboerne ikke skal belastes af udgifterne til aflæsning af individuelle målere i boligerne.  

Lejekontrakt:

Udleveres ved indflytningen. Der gælder de samme regler som i almindelige lejeboliger i forhold til overtagelse, syn, opsigelse og istandsættelse m.m.

Opsiges af dig, dine pårørende eller den, der er ansvarlig for boet. 

Lejelovens §59
 

Inden overtagelsesdagen gennemgår AAB lejligheden for eventuelt fejl og mangler.

Ved overtagelsesdagen udleveres en indflytningsrapport til vores nye beboer, som skal udfyldes for eventuelt fejl og mangler. Indflytningsrapport skal underskrives og afleveres inden 14 dage.

Syn af boligen og andre spørgsmål, der direkte har med boligen at gøre, rettes til Ejendomsinspektør Jesper Jensen på telefon 3376 0100

Personlige tillæg, indskudslån og boligydelse

Personlige tillæg:

Ved flytning til plejecenteret kan der komme nogle ekstraudgifter. Det kan for eksempel være udgifter til selve flytningen eller nye gardiner.

Der er mulighed for gennem Hvidovre Kommune, at søge om et personligt tillæg. Pensionsafdeling på Rådhuset vil vurdere om det er en rimelig og nødvendig udgift, ud fra dine økonomiske forhold.

Boligydelse, boliglån m.m.:

Der kan søges om boligstøtte og lån til indskud i Hvidovre Kommune. Henvendelse til sagsbehandlerne i Pensionsafdelingen på Rådhuset.

Ansøgningsskema kan rekvireres på tlf.: 36 39 38 50.
 

Boligindskudslån:

Skal søges inden indflytningsdagen.

 

Boligydelse:

 

Boligydelse skal ansøges senest en måned efter indflytningsdagen. Boligydelsen er et skattefrit huslejetilskud. Størrelsen afhænger af indtægten før skat, boligens størrelse og husleje uden varme.  

 
Læs mere om boligydelser og lån Læs mere om personlige tillæg 

 

Hvis der er spørgsmål omkring boligstøtten kan vi kontaktes på telefon 36 39 30 40 og spørgsmål omkring boligindskudslån på telefon 36 39 30 10.