Aktiviteter

Dybenskærhave

Dybenskærhaves Aktiviteter  

Dybenskærhaves månedsblad KÆRET kan downloades her:    

Læs om vore aktiviteter:

Udover de fælles planlagte aktiviteter som stolegymnastik, banko, café, fællessang, klassisk film, oplæsning, bibliotek, mærkedage, udflugter og tænkepause med præsten fra Avedøre Kirke m.m. så sker der også mange andre aktiviteter i de forskellige afdelinger.

Det kan f.eks. være bagning, musik, spil, male-/tegne- og klippeaktiviteter og ikke mindst snakke socialt.

Traditioner har vi mange af og vi glæder os hvert eneste år. Det kan f.eks. være julefrokost, nytårsfest, fastelavn, påskefrokost, runde fødselsdage, udendørs arrangementer samt Sankt Hans, mini OL, sommerfest eller når Keld og Hilda Heick kommer og underholder traditionen tro en gang om året.

Du/I vil altid kunne læse om husets planlagte aktiviteter, som fremgår af aktivitetskalenderen der hænger i alle fælleskøkkenerne og i vort månedsblad Kæret.

Vi planlægger også små ture ud af huset med vores egen minibus. F.eks. ture til Hvidovre og Brøndby havn som afsluttes med eftermiddagskaffe og frisk brød fra bageren. Eller skovture med frokost m.m.

Turene med bussen indeholder brugerbetaling som er små 4 kr. pr. km. Kilometerbetalingen deles mellem de deltagende beboere.