Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 
Dybenskærhave

Bruger- og Pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd er et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende, ældreråd og personale.

Læs mere om rådet her:

Målet med rådet er at opnå de bedst mulige forhold for beboerne på Dybenskærhave.

Der afholdes 4 årlige møder. Mødefrekvensen kan dog fastsættes anderledes ved behov. Opgaven er at repræsentere beboernes interesser i alle de sammenhænge hvori Rådet finder det hensigtsmæssigt.

Rådet høres/inddrages i:

  • Tilsynsrapporter fra kommunale tilsyn
  • Tilsynsrapporter fra Embedslægetilsyn

Fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder:

  • Pleje
  • Omsorgsindsatsen
  • Menuplaner
  • Arbejdsrutiner
  • Aktiviteter
  • Samvær m.m.

Rådet kan ikke behandle almindelige ledelsesforhold og drøfter normalt heller ikke konkrete isolerede problemstillinger.

Hvis du gerne vil være med i Bruger- og pårørenderådet kan du kontakte rådets sekretær, Pia Obel Hansen på poh@hvidovre.dk eller tlf. 3634 4101.

Referat af Bruger - Pårørenderådsmøde kan downloades her: