Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Dybenskærhave

Bruger - Pårørenderåd

Bruger - pårørenderåd er et forum for dialog og samarbejde mellem bl.a. repræsentanter for beboere og pårørende.

Læs mere om rådet her:

Målet med rådet er at opnå de bedst mulige forhold for beboerne på Dybenskærhave.

Rådet er sammensat af to valgte beboerrepræsentanter, to valgte pårørenderepræsentanter, to repræsentanter for Ældrerådet, en repræsentant for medarbejderne, to repræsentanter for ledelsen, en sekretær for rådet (en administrativ medarbejder).

Formand for Bruger - pårørenderådet er til enhver en tid en beboerrepræsentant, og næstformand er til enhver en tid, lederen af plejecentret. De to udarbejder i fællesskab en dagsorden. Sekretæren sørger for at udsende dagsordener og referater samt andet materiale til Rådet. Det er ligeledes sekretæren, der skriver referaterne.

Der afholdes 4 årlige møder. Mødefrekvensen kan dog fastsættes anderledes ved behov. Opgaven er at repræsentere beboernes interesser i alle de sammenhænge hvori Rådet finder det hensigtsmæssigt.

Rådet høres/inddrages i:

 • Tilsynsrapporter fra kommunale tilsyn
 • Tilsynsrapporter fra Embedslægetilsyn

Fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder:

 • Pleje
 • Omsorgsindsatsen
 • Menuplaner
 • Arbejdsrutiner
 • Aktiviteter
 • Samvær m.m.

Rådet kan ikke behandle almindelige ledelsesforhold og drøfter normalt heller ikke konkrete isolerede problemstillinger.

Rådsmedlemmer 2019 

 • Næstformand Plejecenterleder:      Kathrin Meyer Lundberg kmg@hvidovre.dk
 • Beboerrepræsentant:                      Helen Zenth
 • Beboerrepræsentant:                      Karen Larsen
 • Beboerrepræsentant:                      Lilli Bjergstad
 • Beboerrepræsentant:                      Dorthy Andersson
 • Pårørenderepræsentant:                  Vibeke Müller
 • Pårørenderepræsentant:                  Henriette Thiele Thiele.henriette@gmail.com
 • Pårørenderepræsentant:                  Anne Marie Skipper
 • Pårørenderepræsentant:                  Gyda Sørensen pergyda@mail.dk
 • Personalerepræsentant:                   Siff Pedersen
 • Personalerepræsentant:                   Gitte Hochheim Nielsen ime@hvidovre.dk          
 • Ældrerådsrepræsentant:                  Peter Lougart lougart@sol.dk
 • Suppl. Ældrerådsrepræsentant:        Karen Margrethe Blichfeldt kmb1803@hotmail.dk
 • Sekretær for rådet:                           Pia Obel Hansen poh@hvidovre.dk

Referat af Bruger - Pårørenderådsmøde kan downloades her:

Referat af Bruger - Pårørenderådsmøde den 4. februar 2014